Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Over ons

Wie we zijn en waar we voor staan

Valersi bestaat uit een groep enthousiaste geluidsexperts die jou helpen bij al jouw geluidvraagstukken. We werken voornamelijk voor bedrijven en (semi)overheden, maar particulieren kunnen ook bij ons terecht. Wij meten en analyseren op dagelijkse basis omgevingsgeluid en voorzien alle betrokken partijen van advies op maat. We voeren geluidmetingen en -analyses uit in uiteenlopende werkgebieden: van verkeers- en industrielawaai tot evenementen, nieuwbouwprojecten, omgevingsvergunningen en geluidsoverlast van buren.

“Bij het meten en analyseren van geluid gebruiken we regels, kengetallen, normen, maar ook altijd ons gezonde verstand!”

Een snelle populatiegroei in combinatie met een tekort aan woningen en steeds meer aandacht voor duurzaamheid en natuurbehoud, brengt uitdagingen met zich mee: ook op het gebied van geluidsmaatregelen. Om omgevingsgeluid (denk aan verkeer, industrie en woningbouw) zoveel mogelijk te beheersen, moeten er goede afspraken gemaakt én nagekomen worden. Hierbij spelen vaak verschillende belangen een rol. Bedrijven willen bijvoorbeeld niet dat hun productie of bouwwerkzaamheden stil komen te liggen, terwijl burgers steeds meer inspraak eisen in wat er in hun woonomgeving gebeurt en de eventuele (geluids)overlast die dit met zich meebrengt.

“Wij van Valersi zijn heel goed thuis in dit krachtenveld en we zoeken altijd naar een eerlijke oplossing waarin alle betrokken partijen zich gehoord voelen. Dat doen we met een jong en gedreven team van geluidsexperts die enerzijds loepzuivere analyses en metingen uitvoeren, maar anderzijds nooit de menselijke maat uit het oog verliezen.”

Valersi door de jaren heen

In 2001 richtte Martien Vrancken, Akoestisch Adviesbureau Vrancken op: een adviesbureau met de focus op geluid en milieu. Martien voerde in de jaren die volgden tal van akoestische onderzoeken uit voor particulieren, overheden en bedrijven. Op een van de bijeenkomsten in zijn vakgebied die hij toen bezocht, viel hem op dat de sector steeds meer gedomineerd werd door oude grijze mannen. Dit was de aanleiding om in 2015 Valersi op te richten: een geluidsbureau dat naast het leveren van professioneel werk de ruimte biedt aan jong talent om het vak te leren.

Met een jong en gedreven team liet Valersi de afgelopen jaren een frisse wind waaien. Van een bureau dat zich voornamelijk richtte op geluid en milieu, groeide het uit tot een allround akoestisch adviesbureau met veel verschillende specialisaties. Ook bouwt Valersi zijn naam steeds verder uit bij overheden en juristen in bestuurs-, privaat- en omgevingsrecht. Daarnaast blijft Valersi doorgaan met het geven van eerlijke adviezen en het op de hoogte houden van organisaties over de laatste ontwikkelingen op het gebied van geluidswetgeving en -maatregelen. Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!