Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Geschillen

Geluidsgeschillen

Zowel Privé maar als beroepsmatig kunnen conflicten ontstaan over geluid. Valersi helpt haar cliënten bij het opkomen voor hun belangen. Klik hier als u benieuwd bent of Valersi iets voor u kan betekenen!

Valersi adviseert als vertegenwoordiger van de overheid, de ondernemer of de omwonenden. Met respect voor elkaars belangen begeleiden we het proces naar het einddoel.

Gerechtelijke zaken

Soms komt het voor dat er een gerechterlijke beslissing moet worden genomen op basis van een deskundigenbericht.

Wat is een deskundigenbericht?

Advocaten van een rechtsbijstandsverzekering kunnen niet altijd beoordelen of geluidklachten terecht geuit worden en hoe ze de situatie (juridisch) moeten beoordelen. Om een oordeel te kunnen vormen laten ze zich bijstaan door een deskundige. Wij adviseren over geluid in ruimtelijke plannen, maar ook voor, tijdens en na de bouw.
Veel zaken komen niet eens bij de rechter maar worden onderling opgelost.

Indien een rechter een deskundigenrapportage wenst, stelt die beide partijen meestal in de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag of zij één of drie deskundigen benoemd wensen te zien. En over de vraag of zij voorkeur hebben voor de benoeming van een bepaalde deskundige. In Nederland zijn slechts enkele geregistreerde deskundigen op het gebied van geluid. De rechter bepaalt ook welke partij (voorlopig) de kosten van de deskundige moet betalen. Het kan ook zijn dat beide partijen de helft van de kosten moeten voorschieten. Het is gebruikelijk dat de deskundige de kosten van het advies vooraf begroot en aan de partij verzoekt voorafgaand aan zijn werkzaamheden, een depot te storten. De partij die door de rechter in het eindvonnis in het ongelijk wordt gesteld wordt ook veroordeeld om uiteindelijke kosten van het deskundige rapport te dragen.

Valersi kan dit op zichzelf staande bewijsmiddel opstellen.

Daarnaast adviseert Valersi allerlei doelgroepen over geluidsgeschillen, zoals:

● Juristen in de ruimtelijke en milieuordening
● Juristen van rechtsbijstandsverzekeringen
● Investeringsmaatschappijen
● Particulieren
● Verenigingen van eigenaren

Valt u onder een van deze doelgroepen? De deskundigen van Valersi adviseren u graag!

Interesse na het lezen van deze pagina?