Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Geluidsoverlast buren

Geluidsoverlast van de buren: wat zijn de regels en wanneer is er sprake van overlast

Iedereen die buren naast zich heeft wonen hoort weleens geluiden van elkaar. Dit is geen probleem zolang het normale leefgeluiden zijn die geen overlast veroorzaken. Maar waar ligt de grens tussen geluiden die ‘erbij horen’ en daadwerkelijk geluidsoverlast? Wanneer er precies sprake is van geluidsoverlast of lawaaihinder is dan ook niet altijd makkelijk te bepalen. Dat het vaak problemen oplevert tussen buren is helaas wel een feit: geluidsoverlast is de nummer één reden voor burenruzies.

Geluidshinder van buren is wettelijk gezien niet toegestaan, alleen is het vaak lastig om de oorzaak en het bewijs van geluidsoverlast in kaart te brengen. Gelukkig kan Valersi u daar wel bij helpen. Om de situatie onafhankelijk te beoordelen, voeren we binnen ons akoestisch onderzoek langdurige geluidmetingen uit om te bepalen of er (wetmatig gezien) sprake is van overlast. Daarnaast kunnen we toetsen of de geluidwering van de woningscheidende constructie aan de wettelijke normen van het Bouwbesluit voldoet.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Onderzoek naar geluidsisolatie

Het gedrag van buren of omwonenden hoeft niet de enige oorzaak van geluidsoverlast te zijn. In veel gevallen is er (ook) sprake van een gebrekkige geluidisolatie en is de geluidwering onvoldoende in bijvoorbeeld vloeren of plafonds. Vooral in oudere rijtjeswoningen of oudere appartementencomplexen is vaak sprake van slechte geluidisolatie, omdat de wettelijke normen op het gebied van geluidwering destijds minder streng waren.

Praktische, geluidsisolerende maatregelen of voorzieningen kunnen dan de oplossing zijn voor geluidsproblemen. In ons akoestisch onderzoek voeren we metingen uit naar het lucht- en contactgeluid en toetsen we deze aan de normen van het Bouwbesluit. Als er sprake is van onvoldoende geluidsisolatie adviseren wij over haalbare oplossingen, zoals het aanbrengen van isolatiemateriaal bij te dunne muren of een geluidwerende zwevende vloer om het geluid van onder-, boven- of naaste buren tegen te gaan.

Langdurige geluidsmeting om overlast van buren vast te stellen

De eventuele vervolgstap in het oplossen van geluidsoverlast door buren is een objectieve beoordeling van de geluidshinder. We doen dit door over een langere periode – bijvoorbeeld voor de duur van één of twee weken – de geluiden die de klachten veroorzaken te meten en objectief te beoordelen. Onze geluidsspecialist kijkt hierbij naar de bron van de overlast (harde muziek, loopgeluiden enz.) en beoordeelt de duur, de frequentie en het tijdstip van de optredende hinder. Binnen onze beoordeling houden we rekening met geluiddrukniveaus, maar ook met niet akoestische factoren zoals de vermijdbaarheid, mogelijkheid tot onttrekken en het belang van het geluid. Deze gegevens kunnen we verwerken in een rapport met daarin een advies over vermijdbaarheid van de overlast en een voorstel voor maatregelen om de geluidsoverlast te voorkomen.

Een rechtszaak beginnen bij geluidsoverlast door buren

Als overleg met de buren geen optie meer is en als eventuele geluidsisolerende maatregelen niet van toepassing zijn of de geluidsoverlast niet (voldoende) tegen gaan, is het starten van een gerechtelijke procedure een optie. De meetresultaten van ons akoestisch onderzoek met onze beoordeling van de situatie vormen een juridisch rapport. Dit rapport is rechtsgeldig en onze geluidsdeskundige kan u bijstaan als getuige-deskundige in bijvoorbeeld een rechtszaak.

Kosten van onderzoek naar geluidsoverlast

Onze deskundigen kunnen u juridisch bijstaan in het oplossen van geluidsoverlast door buren. Voor een geluidsonderzoek naar lucht- en contactgeluid inclusief eventuele haalbare geluidwerende voorzieningen bestaat geen vaste prijs. Er is hier altijd, afhankelijk van uw situatie, sprake van maatwerk dat plaatsvindt in overleg met u als klant. De kosten voor een akoestisch onderzoek en juridische begeleiding kunnen in veel gevallen aan u vergoed worden via een rechtsbijstandsverzekering.

Ervaart u geluidsoverlast van buren en wilt u een akoestisch onderzoek uit laten voeren of heeft u nog vragen aan ons? Neem dan gerust contact op met ons, we staan u graag te woord.

Interesse na het lezen van deze pagina?