Geluidsoverlast buren

Wat zijn de geluidsoverlast regels en wanneer is er sprake van burenoverlast?

Iedereen die buren naast zich heeft wonen, hoort weleens geluiden van elkaar. Dit is geen probleem zolang het normale leefgeluiden zijn en deze zich af en toe voordoen. Maar waar ligt de grens tussen geluiden die erbij horen en werkelijke geluidsoverlast? Er is sprake van buren geluidsoverlast of lawaaihinder wanneer de geluiden structureel en langdurig van aard zijn, of op ongepaste tijden plaatsvinden en u daardoor in uw leefgenot belemmeren. Geluidshinder van buren is wettelijk gezien niet toegestaan, alleen is het vaak lastig om de oorzaak en het bewijs van geluidsoverlast in kaart te brengen. Daar zijn wij voor!

Het gedrag van omwonenden is niet de enige oorzaak van geluidsoverlast van buren, vaak is er sprake van een gebrekkige geluidisolatie en is de huidige geluidwering onvoldoende in bijvoorbeeld vloeren of plafonds. Om de situatie onafhankelijk te beoordelen, voeren we binnen ons akoestisch onderzoek langdurige geluidmetingen uit die geluiden registeren. Daarnaast toetsen we of de geluidwering aan de wettelijke normen volgens het Bouwbesluit voldoen.

Akoestisch onderzoek naar geluidisolatie bij geluidsoverlast buren

In oudere rijtjeswoningen of oudere appartementencomplexen is vaak sprake van een slechte geluidisolatie omdat de wettelijke normen op het gebied van geluidwering toen minder streng waren. Praktische, geluidisolerende maatregelen/voorzieningen kunnen u dan al vaak helpen om de overlast te verminderen. Met ons onderzoek voeren we metingen uit naar het lucht ,- en contactgeluid en toetsen we deze aan de normen uit het Bouwbesluit. Als er sprake is van onvoldoende geluidsisolatie, dan adviseren wij over haalbare oplossingen zoals het aanbrengen van isolatiemateriaal bij te dunne muren of een geluidwerende zwevende vloer die het geluid afdoende tegenhouden.

Langdurig geluid meten bij buren geluidshinder

Een eerste stap in het oplossen van burenlawaai is een objectieve beoordeling van de geluidhinder. Los van ons onderzoek naar de huidige geluidwering, hebben we veel ervaring met het langdurig objectief geluid meten en beoordelen van geluidsoverlast door buren. Binnen onze beoordeling houden we rekening met geluiddrukniveaus en niet akoestische factoren zoals de vermijdbaarheid, het tijdstip van de hinder en de hinderfrequentie.

Dankzij ons langdurig meetsysteem, kunnen we voor bijvoorbeeld de duur van één of twee weken, de geluiden die de klachten veroorzaken registreren en objectief beoordelen. We kijken hierbij dan naar de bron die de hinder veroorzaakt (loopgeluiden/ muziekgeluiden) en beoordelen de duur, de frequentie en het tijdstip van de optredende hinder. Wij adviseren over de vermijdbaarheid van deze hinder en bieden passende maatregelen aan om de hinder te voorkomen.

Wij kennen de regels van geluidsoverlast

Zoekt u bewijslast in een gerechtelijke procedure? De meetresultaten van ons systeem en onze beoordeling vormen een juridisch rapport. Dit rapport is rechts geldig en onze geluidsdeskundige kan u bijstaan als getuige-deskundige in bijvoorbeeld een rechtszaak.

Kosten van akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast

Onze deskundigen zijn zeer ervaren en hebben al veel mensen deskundig en juridisch bijgestaan in het oplossen van burenoverlast, maar zijn niet goedkoop. Voor een geluidsonderzoek naar lucht,- en contactgeluid inclusief eventuele haalbare geluidwerende voorzieningen wordt de prijs gebaseerd op basis van maatwerk en vindt plaats in overleg met de klant.

Via een rechtsbijstandsverzekering kunnen deze kosten voor u vergoed worden. Heeft u vragen hoe en of wij kunnen helpen? Of wilt u gewoon een korte vraag beantwoord hebben? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord want zo hoort het!

Offerte aanvragen