Wilt u een woning gaan gebruiken voor kamerverhuur?

Door een woning in te richten voor kamerverhuur, onttrek je de woning aan de woningvoorraad van de gemeente. Omdat dat verboden is, moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente geeft onder voorwaarden vergunningen af: de onttrekkingsvergunning. In minder ambtelijke taal en in de volksmond wordt het veelal een omzettingsvergunning genoemd. De woning moet (gaan) voldoen aan de eisen die de gemeente daaraan stelt.

Eisen gemeente

Aan sommige voorwaarden kunt u niets doen, bijvoorbeeld als de gemeente in bepaalde wijken of straten een halt heeft toegeroepen aan meer kamerverhuur. Enkele gemeenten stellen eisen aan de oppervlakte, de kostprijs, de minimale kamer-oppervlakte of het maximaal aantal kamers per woning. Eén eis wordt in ieder geval gesteld: de geluidsisolatie naar de naburige panden moet voldoende zijn. Dat kan per gemeente en per stadswijk verschillen. De motivatie is dat oude panden onmogelijk of slechts tegen hoge kosten aan nieuwbouweisen kunnen voldoen. Vast staat dat u een geluidsonderzoek nodig heeft. Wij helpen u hier graag bij.

Geluidsonderzoek kamerverhuur

Voor dat geluidsonderzoek doen wij metingen en/of berekeningen aan wanden en vloeren. Alleen de woningscheidende vlakken zijn van belang, niet de wanden tussen de ruimten in de woning. Elke gemeente heeft eigen geluidseisen vastgesteld. Als de isolatie niet voldoet, dan geven wij advies hoe het wel kan voldoen. Wij maken een plan om de geluidsisolatie te verbeteren, een zogeheten geluidsplan. De vergunning wordt verleend in het vertrouwen dat het plan ook wordt uitgevoerd. Zij controleren achteraf.

Wordt de woning al gebruikt voor kamerverhuur?

Het verhuren van meerdere kamers zonder vergunning is verboden. Utrecht heeft naast beleid voor kamerverhuur, ook beleid voor woongroepen en hospita. Elke gemeente kent zo haar eigen beleid. Wij verwachten dat ook kleine steden beleid gaan maken als (geluids)overlast vaker voorkomt.

Zo stellen alle gemeenten eisen aan de geluidsisolatie van de woning. Groningen en Utrecht gaan verder en hebben een maximum aantal woningen voor kamerverhuur per straat. Door het aantal omzettingsvergunningen per straat onder controle te houden, verwachten ze overlast te beperken. Als een maximum per straat wordt ingesteld, is het maar beter tijdig een omzettingsvergunning te hebben.

Welke boetes worden opgelegd door gemeenten?

Wij weten het niet van alle gemeenten, maar duidelijk is dat de boetes in Amsterdam niet mild zijn. Zie onderstaande tabel uit de verordening.

Boetes Amsterdam oktober 2018

Wij werden hierop gewezen door een klant. Zij waren te laat, pijnlijk! Het blijkt dat de gemeente actief controleert. Zij gebruiken daarvoor de inschrijvingen in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Hoe wordt de geluidsisolatie bepaald?

Wij bepalen de geluidsisolatie meestal door een meting te doen. Soms kan het ook door alleen berekeningen uit te voeren. Voordeel van een berekening is dat wij voor de bepaling van de geluidswering geen bezoek bij u en de buren hoeven uit te brengen. Berekening van de geluidsisolatie is mogelijk en betrouwbaar bij zware betonconstructies, waarbij we beschikken over goede bouwtekeningen. Met houten vloeren en lichte scheidingsconstructies is dat anders. De vloer en het plafond van de onderburen samen bepalen de geluidswering. Daarom is het bij woningen met houten vloeren altijd nodig om zowel in uw woning als die van uw onderburen geluid te meten. In uw woning maken wij dan met geluidsboxen en een hamer-apparaat geluid, waarna we bij de onderburen meten wat er overblijft. Op kantoor berekenen we of aan de eisen van de gemeente wordt voldaan.

Geluidseisen

De eisen die de gemeente stelt zijn niet zo streng dat buren helemaal niets meer van elkaar mogen horen. Dat geldt trouwens ook voor nieuwbouw. Ook als aan de eisen wordt voldaan, kunnen woongeluiden van buren hoorbaar zijn. Alleen door onderzoek kunnen wij bepalen of de woning aan de gemeentelijke eisen voldoet.

Valersi weet hoe het hoort!

Wij zijn in veel gemeenten actief. We hebben geluidsplannen gemaakt in onder andere de gemeente: Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Utrecht. We houden dan ook nauwlettend bij welke geluidseisen de gemeenten hanteren.

Wat kost een geluidsplan voor een omzettingsvergunning?

Bij het bij bepalen van de kosten kijken wij in eerste instantie naar het aantal kamers. Meer kamers vraagt van ons meer berekeningen en metingen. Als er volstaan kan worden met een berekening (zonder meting) scheelt dat natuurlijk ook in de prijs, omdat we niet bij u en de buren naar binnen hoeven. Ook wordt het goedkoper als het mogelijk is metingen te combineren. We hebben standaard aanbiedingen. Afhankelijk van het gebouw (bouwwijze) sturen we u een passende aanbieding.

Overlast door kamerbewoning voorkomen

Het voldoen aan de geluidseisen van de gemeente houdt niet in dat er geen geluidsoverlast meer kan optreden. Een goede geluidwering is wel een voorwaarde. Het is daarom begrijpelijk dat de gemeente een streng beleid voert en eist dat zo nodig geluidswerende voorzieningen getroffen worden. Isoleer het pand daarom vóórdat het in gebruik wordt genomen. Overlast is een veel voorkomend probleem en geeft onnodig veel discussie en irritatie. U kunt maar beter de geluidsisolatie op orde hebben, voordat u aan woningverhuur gaat beginnen. Samen met Valersi kunt u rekening houden met uw omgeving en de bewoners een zo fijn mogelijke woonruimte bieden. Klinkt goed toch?

Offerte aanvragen