Het aantal burenruzies blijft stijgen – geluidsoverlast meest genoemde oorzaak

Uit een uitvoerig onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat het aantal burenruzies in ons land blijft stijgen – met 7% t.o.v. 2017. Met als meest genoemde oorzaak: geluidsoverlast. Worden we met het jaar minder tolerant? Of zijn er andere redenen te noemen? En wat kunnen we eigenlijk doen tegen (geluids)overlast van de buren?   

Oorzaak van de stijging

Nee, het lijkt er niet op dat we ineens met z’n allen minder tolerant worden. De groei van de steden – met name in het westen – lijkt de voornaamste reden: we wonen letterlijk steeds dichter bij elkaar en hebben daarmee ook sneller last van elkaar. De cijfers in de Randstad liegen er dan ook niet om. In Zuid-Holland hebben 26% van de bewoners regelmatig bonje met de buren en in Noord-Holland staat de teller op 25%. Een duidelijk verschil als je deze cijfers afzet tegen dunbevolkte provincies zoals Friesland en Zeeland waar respectievelijk 13% en 10% van de bewoners weleens ruzie hebben met de buren.

De rol van geluidsoverlast en wat is eraan te doen?

De meest genoemde oorzaak van burenruzies is geluidsoverlast (in 32% van de gevallen). En dan gaat het in verreweg de meeste gevallen om overlast door te harde muziek (26%). Toch is geluidsoverlast niet altijd makkelijk te definiëren, het hangt af van de gehorigheid van een woning, maar ook wat als overlast ervaren wordt, verschilt sterk van persoon tot persoon. De beste oplossing voor onenigheid door geluidsoverlast is nog altijd met elkaar in gesprek gaan. Maak duidelijke afspraken, spreek bijvoorbeeld af hoe laat de muziek ’s avonds een paar tandjes zachter mag. Als praten echt geen optie meer is, kun je altijd nog de hulp van een geluidsbureau inschakelen die een langdurige meting uit kan voeren of er daadwerkelijk (wettig) gezien sprake is van overlast.

Wil je meer weten over geluidsoverlast door buren? Kijk dan eens op deze pagina en laat indien van toepassing een akoestisch onderzoek door ons uitvoeren.

0