Onttrekkingsvergunning

Een onttrekkingsvergunning is een juridische term, waarmee wordt aangeduid dat een woning uit de gemeentelijke woningvoorraad wordt verwijderd. In de praktijk wordt veelal de term omzettingsvergunning gebruikt.

Overal anders

Elke gemeente stelt haar eigen voorwaarden.

In de gemeente Groningen is een onttrekkingsvergunning nodig voor een pand met kamerverhuur, wanneer drie of meer personen onzelfstandig in een woning wonen, waar vier of meer verhuurbare kamers zijn.
Utrecht geeft geen aantallen in haar beleidsregels voor onttrekkingsvergunningen, maar hebben wel een economische toets, een leefbaarheidstoets en een financiële compensatie regeling. Ze hebben ook wijkteams die zonder motivatie naar de aanvrager een onttrekkingsvergunning kunnen weigeren. Utrecht kent ook twee bijzondere woonvormen: “woongroepen” en “hospita”. Wanneer deze woonvormen aan de beschreven eisen voldoen, hoeven zij geen onttrekkingsvergunning te hebben.
In Amsterdam worden ook duidelijke eisen gesteld aan het omzetten. Het is echter niet altijd mogelijk een woning om te zetten naar vijf of meer onzelfstandige woonruimten. Het gemeentelijke beleid stelt eisen aan de rechtsvormen. Ook heeft de gemeente bepaalde wijken aangewezen, waar niet wordt meegewerkt aan het omzetten naar vijf of meer dan onzelfstandige woonruimten.

Vergunning aanvragen

Wij van Valersi doen alleen het geluidsonderzoek. Wel hebben wel adressen van bedrijven die kunnen meehelpen bij het aanvragen van de omzettingsvergunning.

Isolatie meten en verbeteren

Wij meten of berekenen eerst de geluidsisolatie. Als het nodig is adviseren we hoe het beter kan. Een verbouwing is natuurlijk beter als het pand nog niet in gebruik is. Geluidsoverlast is een veel voorkomend probleem en geeft onnodig veel discussie en irritatie. U kunt maar beter de geluidsisolatie op orde hebben voordat u aan woningverhuur gaat beginnen. Samen met Valersi kunt u rekening houden met uw omgeving. De bewoners en de buren zullen u dankbaar zijn. Klinkt goed toch?

Offerte aanvragen