Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Akoestisch onderzoek Terrassen

Wilt u een terras realiseren bij uw horecabedrijf of wilt u het bestaande terras uitbreiden? Is akoestisch onderzoek benodigd hiervoor volgens de gemeente? Geluidbureau Valersi kan akoestisch onderzoek uitvoeren bij uw horecaonderneming!

Bij realisatie of uitbreiding van een terras is de horecaondernemer in veel gemeentes vergunningsplichting. De horecaondernemer moet een terrasvergunning aanvragen hiervoor, zelfs wanneer dit terras zich op eigen terrein bevindt. Een gemeente kan zijn eigen eisen stellen aan een terras. Deze eisen kunnen onder andere te maken hebben met de grootte van het terras, hoeveel zitplekken er mogen zijn, tot hoe laat een terras open mag zijn of tot hoe laat er alcohol geschonken mag worden. De voorwaarden van de gemeentes zijn te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Interesse na het lezen van deze pagina?

Welke geluidnormen gelden er voor een terras?

De gemeente stelt daarnaast ook eisen aan de hoeveelheid geluid dat geproduceerd mag worden op een terras. Zo’n terras kan namelijk voor omwonenden voor overlast zorgen. Er komt veel geluid van een terras bij een horecabedrijf, bijvoorbeeld: muziek, stemgeluid, onrust van publiek wat naar de horecagelegenheid komt en gaat. Tijdens de zomermaanden en ’s weekends is de rust op een terras vaak ver te zoeken. Daarnaast wil je als horecaondernemer je buren niet tot last zijn.

Er gelden geen landelijke regels voor terrassen, maar het Activiteitenbesluit geldt voor bijna alle horecabedrijven. Voor stemgeluid geldt: wanneer personen op een onverwarmd en onoverdekt terras zitten, wordt het stemgeluid niet meegenomen bij de bepaling van het geluidniveau van een terras. Wanneer het terras wel verwarmd en/of overdekt is, wordt het stemgeluid van de gasten wel meegenomen in de bepaling van de geluidbelasting.

Het werkt echter anders bij muziekgeluid afkomstig van een terras. Bij muziekgeluid wordt er onderscheid gemaakt tussen versterkt en onversterkt geluid. Bij versterkt muziekgeluid dient de horecaondernemer te voldoen aan de geluidnormen zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. Deze geluidnormen zijn niet van toepassing wanneer het onversterkt geluid betreft. Het is wél mogelijk dat het lokale beleid eisen hieraan stelt.

Om inzichtelijk te krijgen of het horecabedrijf voldoet aan de geluidnormen gesteld door de gemeente, kan akoestisch onderzoek voor uw terras benodigd zijn. Akoestisch onderzoek kan uitwijzen of de inrichting voldoet aan de geluidnormen en indien gewenst kan er vervolgens onderzoek gedaan worden naar de benodigde maatregelen.

Interesse na het lezen van deze pagina?