Werkgebieden Geluidbureau Valersi

De werkgebieden van Geluidbureau Valersi

Wij voeren geluidsonderzoeken uit binnen de volgende werkgebieden:
Bedrijven en industrie
Verkeer en infrastructuur
Ruimtelijke plannen
Woningbouw

Ik heb een vraag over de wet- en regelgeving binnen deze gebieden.