Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Geluidwering Gevels

Geluidwering gevels

Bij een hoge geluidsbelasting aan de buitengevel is het mogelijk dat in de ruimte een te hoog geluidsniveau ontstaat vanwege het geluid buiten. Een gemiddelde traditioneel gebouwde woning in Nederland heeft een geluidswering van 20 dB. Als buiten een hogere geluidsbelasting heerst dan 53 dB zal de gemeente een aanvullend geluidsonderzoek vragen. Wanneer de geluidswering beter moet worden dan normaal in Nederland gebruikelijk is (20 dB), zal de gemeente om een geluidsonderzoek vragen. Wij kunnen dit onderzoek voor u uitvoeren waarbij we uitgaan van de benodigde ventilatiecapaciteit. Als deze informatie nog niet geleverd is kunnen wij dat ook verzorgen.
Ook de binnengevels (wanden) moeten voldoende geluidswering hebben. Vooral wanneer lichte tussenwanden worden toegepast kan dat voor problemen zorgen als dat niet op een deskundig en doordachte manier wordt gebouwd. Bijvoorbeeld bij de kantoorgebouwen die verbouwd worden tot appartementen is veel aandacht nodig voor voldoende geluidswering.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Ook wanneer aan het Bouwbesluit wordt voldaan zullen mensen woongeluiden horen van elkaar. Wij adviseren hoe de geluidswering aan het Bouwbesluit kan voldoen, of zelfs nog beter als de gebruikers voor kwaliteit gaan. In onze rapportages beschrijven wij hoe de samenstelling van de wanden uitgevoerd moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken. Tekeningen zoals hieronder afgebeeld worden dan in ons rapport weergegeven bij een beschrijving van de maatregelen.

Een voorbeeld van een samengestelde wand:

GWG