Langdurig geluidmeten is objectief

Het langdurig geluidmeten van geluid door een deskundig persoon is kostbaar als die er steeds bij aanwezig moet zijn. Het deskundig geplaatst langdurig meetsysteem is voordeliger. Dat maakt het  mogelijk dat een persoon meerdere locaties gelijktijdig (simultaan) metingen uitvoert. Met ons systeem wordt de meetdata online op meerdere plaatsen bewaard, zodat geen gegevens verloren zullen gaan.
Het systeem is ook goedkoper omdat er minder discussie hoeft plaats te vinden. Objectieve metingen zijn direct door gemachtigden in te zien en zo nodig opnieuw te beluisteren. Geluiden die niet in de meting thuis horen (bijvoorbeeld typische geluiden van een passerende metro of trein) kunnen weggefilterd worden, waarna herberekening kan plaatsvinden.

Langdurig geluidmeten doen wij bij:

  • evenementen
  • industrielawaai
  • wegverkeerslawaai
  • bouwplaatsen

De data wordt op bewezen duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen. De rapportage vindt plaats op de vertrouwde overzichtelijke manier.

Online meekijken

Gemachtigden kunnen de meetresultaten online volgen. Dus niet alleen de handhaver, maar ook de ondernemer kan meekijken en er voordeel mee doen. Voordeel van de omwonenden is een betrouwbaardere controle dan de oren kunnen waarnemen. Exacte handhaving van de geluidsvoorschriften wordt mogelijk.

Voor de ondernemer is het een hulpmiddel om aan de geluidsgrenswaarden te kunnen voldoen. Deze pro-actieve vorm van handhaving geeft de gebruiker direct op een beeldscherm (bijvoorbeeld mobiel/tablet/computer) real-time informatie over het geluidsniveau bij het beoordelingspunt.
Muziek is dynamisch, muziek is niet eentonig maar wisselt continu gedurende de avond en een nummer. In overleg met het bevoegd gezag kan een tijdsduur worden ingegeven, waarbinnen de metingen gemiddeld kunnen worden. Zo kan het gemiddelde geluidsniveau van de laatste drie minuten worden weergegeven en het maximaal toegestane geluidsniveau voor de komende twee minuten. Dit met het doel om het gemiddelde geluidsniveau gedurende vijf minuten niet te laten overschrijden.

Ook bestaat de mogelijkheid een automatisch waarschuwing via e-mail of via sms te versturen. Handig voor een laatste waarschuwing of aanzegging bij een niet in acht geslagen waarschuwing.