Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Woningsplitsing

Wilt u uw woning splitsen, bijvoorbeeld om een deel ervan te verhuren? Dan moet u in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Een vast onderdeel van een omgevingsvergunning bij woningsplitsing is een akoestisch onderzoek. Op deze pagina leggen we u uit wat we precies onder woning splitsen verstaan, aan welke eisen een akoestisch onderzoek moet voldoen en welke maatregelen u kunt treffen indien niet aan de gestelde geluidseisen voldoet.

Wat verstaan we onder woning splitsen?

Wanneer u uw woning splitst in twee of meer zelfstandige woningen, is er sprake van woning splitsen. Het gaat hier dus niet om het verbouwen van bijvoorbeeld een kamer in een woning, maar echt om het toevoegen van een nieuwe woning aan de woningvoorraad. In Nederland mag u als eigenaar van een woning niet zomaar een woning splitsen. De regels verschillen per gemeente, maar meestal heeft u in ieder geval een omgevingsvergunning nodig. Welke aanvullende vergunningen u nodig heeft, hangt er mede vanaf of er sprake is van het bouwkundig of kadastraal splitsen van de woning. In beide gevallen geldt dat een professioneel akoestisch onderzoek vaak een vast onderdeel is van de vergunningsaanvraag.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Bouwkundig splitsen woning

Bij een bouwkundige splitsing wordt er van één woning, twee (of meerdere) zelfstandige woningen gemaakt. Vaak worden de woningen vervolgens verhuurd.

Kadastraal splitsen woning

Nadat een woning bouwkundig gesplitst is, kan een woning ook kadastraal gesplitst worden. De splitsing wordt dan doorgevoerd in het kadaster, waardoor er twee aparte woningen met hun eigen vastgestelde grenzen ontstaan. Wanneer u een gesplitste woning (of een deel ervan) wilt verkopen, moet de woning kadastraal gesplitst zijn.

Waarom moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren bij woning splitsen?

Een woning splitsen heeft invloed op milieu en ruimte. Om een goede leefbaarheid in de omgeving van uw pand te waarborgen, worden er eisen gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Regels omtrent geluid, denk bijvoorbeeld aan geluidsnormen, zijn hier een belangrijk onderdeel van. Alle eisen rondom het aspect geluid zijn omschreven in het Bouwbesluit 2012. Om aan de gestelde gemeentelijke eisen te voldoen, laat u bij woning splitsen een akoestisch onderzoek uitvoeren.

Waaraan moet een akoestisch onderzoek voldoen?

De bevindingen uit een akoestisch onderzoek worden vastgelegd in een rapport. In deze rapportage moeten de woningscheidende constructies getoetst worden aan gemeentelijk beleid op het gebied van lucht- en contactgeluidisolatie. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan de gemeente u vertellen aan welke eisen zo’n geluidsonderzoek moet voldoen – deze eisen verschillen per gemeente. In sommige gevallen volstaat een berekening of vergelijking, maar het kan ook zo zijn dat er op locatie en geluidsmeting uitgevoerd moet worden. De algemene regels op het gebied van geluidsonderzoeken bij woning splitsing zijn vastgesteld in de NEN5077:2019-voorschriften.

Uit onderzoek blijkt dat mijn woning niet aan de geluidseisen voldoet, wat nu?

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat uw woning niet voldoet aan de gestelde geluidseisen, kunnen onze geluidsexperts u advies geven welke stappen u moet ondernemen om wel aan de eisen te voldoen. In dit zogeheten geluidsplan staat omschreven welke maatregelen u moet treffen om de geluidsisolatie te verbeteren. Sommige Gemeenten vragen na aanpassing van de woning nog een geluidsmeting ter controle, deze kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen.

Werkwijze Valersi

Afhankelijk van uw situatie en de gestelde eisen van uw gemeente maken we een plan van aanpak met daarbij een vrijblijvende offerte. In sommige gevallen kunnen we op afstand een geluidsberekening/vergelijking voor u maken aan de hand van bouwtekeningen, maar in andere gevallen moeten we op locatie nader onderzoek doen in de vorm van een geluidsmeting. Onze geluidsexperts weten precies aan welke eisen een geluidsmeting bij woning splitsen moet voldoen en geven u graag advies op maat over eventuele vervolgstappen wanneer er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Heeft u nog vragen voor ons of wilt u een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Interesse na het lezen van deze pagina?