Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Het is vaak nodig een nieuw bestemmingsplan te maken, wanneer de betreffende locatie een andere bestemming krijgt. Een bestemmingsplan bevat minimaal een kaart, toelichting en regels. Dit plan moet worden opgemaakt volgens vastgestelde regels. Hier helpen wij u graag bij!

Ik wil graag advies van Valersi!

Deze voordelen heeft u:

– Gemeenteambtenaren weten wat het bestuur voor ogen heeft met een bestemming. Wij kunnen de mogelijkheden met hen onderzoeken
– Binnen Valersi hebben we ervaring met het overleg en onderhandelen dat aan een bestemmingsplanwijziging vooraf gaat
– Advies over financiële keuzes wat betreft het opstellen van het plan
– U kunt specifieke wensen bij ons aangeven (met inachtneming van het bestaande beleid van de overheid)

Wat krijgt u?

Onze partner verzorgt de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwingen, onderzoeken, tekeningen en voorschriften waarin het plan beschreven staat. Deze voldoen aan de landelijke standaarden. Ze kunnen daardoor eenvoudig gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl, de plaats van het Ministerie van I&M voor bestemmingsplannen.

Maar dit doet Valersi ook nog!
vergunningen, milieueffectrapportages, verkeerstellingen, geluidsonderzoek in verschillende werkgebieden, deskundigenbericht geluidskwesties