Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Verkeerstellingen

Verkeerstellingen

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. De 50.000 bestaande bestemmingsplannen worden samengevoegd in één omgevingsplan per gemeente. De nieuwe Omgevingswet verplicht overheden om, bijvoorbeeld bij het maken van een bestemmingsplan of bij het starten van een nieuw bouwproject, geluidsgegevens aan te leveren en te registreren in een landelijk geluidregister: de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Verkeerstellingen vormen een belangrijk en verplicht onderdeel van de (geluids)gegevens die aangeleverd moeten worden. Op deze pagina leggen we uit wanneer er precies verkeerstellingen uitgevoerd moeten worden en hoe wij van Valersi u daarbij kunnen helpen.

Wanneer moet er een verkeerstelling uitgevoerd worden?

In Nederland gelden nieuwe regels om te voorkomen dat er te veel geluid gemaakt wordt: deze regels zijn vastgelegd in de zogeheten Omgevingswet. Om aan de regels en gestelde normen van deze wet te voldoen, moeten gemeenten geluidsgegevens aanleveren. Deze geluidsgegevens worden opgeslagen in een landelijk geluidregister: de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Dit digitale systeem maakt het voor alle betrokken partijen eenvoudiger om geluidsgegevens aan te leveren en te raadplegen. Het gaat hierbij om geluidsgegevens van bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen.

Een verplicht onderdeel van de gegevens die aangeleverd moeten worden zijn verkeerstellingen: ze vormen de basis voor verder geluidsonderzoek. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om deze verkeerstellingen volgens een vaste procedure te meten en de gegevens daarvan toe te voegen aan het geluidregister (CVGG). Overheden kunnen deze verkeerstellingen zelf uitvoeren of uitbesteden aan een hierin gespecialiseerd adviesbureau zoals Valersi.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Verkeerstellingen uitvoeren: hoe werkt dat?

In de meeste gevallen voeren wij verkeerstellingen uit door telslangen op het wegdek te bevestigen en het verkeer gedurende een representatieve periode (bijvoorbeeld niet tijdens een vakantie) te meten. Zo kunnen we onder andere de rijrichting, de snelheid van het voertuig, de voertuigcategorie en het tijdstip van de passage bepalen. Deze gegevens vertalen we naar een overzicht waarin u het aantal voertuigen per uur, de voertuigcategorieën (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verkeersintensiteiten in de dag-, avond- en nachtperiode, terug kunt vinden. Van de meetlocaties maken wij duidelijke foto’s die samen met de meetresultaten worden gepresenteerd. Wanneer we geen mechanische verkeerstelling uit kunnen voeren of wanneer uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, kunnen we ook een visuele verkeerstelling uitvoeren. Dit doen we met behulp van camerabeelden die volledig geautomatiseerd verwerkt worden.

Valersi kent de regels

Wij helpen gemeenten om verkeerstellingen uit te voeren als onderdeel van een geluidsonderzoek. In sommige gevallen voeren we alleen de verkeerstellingen uit, maar we kunnen als akoestisch adviesbureau ook het gehele geluidsonderzoek op ons nemen – dat hangt af van uw wensen. Alle door ons aangeleverde gegevens voldoen aan de nieuwste regels van de Omgevingswet en aan de eisen van de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Wilt u een verkeerstelling en/of akoestisch onderzoek laten uitvoeren of heeft u nog vragen aan ons? Neem dan gerust contact met ons op.

Interesse na het lezen van deze pagina?