Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Akoestisch onderzoek padelbanen

Is akoestisch onderzoek benodigd voor de realisatie van uw padelbaan? Wij van Geluidbureau Valersi kunnen akoestisch onderzoek voor u verrichten en de geluidbelasting van de padelbaan op de omgeving voor u bepalen!

Padel is een opkomende sport in Nederland. Padel is een mix van tennis en squash en wordt door vier personen gespeeld. Er wordt gebruik gemaakt van een padelracket en een padelbal. Het speelveld is een rechthoekig veld. Het veld is omringd door glazen wanden, gecombineerd met hekwerk. De wanden zijn onderdeel van het spel, deze wanden zijn tevens onderdeel van discussie. Door de glazen wanden weerkaatst het geluid, padelrackets zijn gemaakt van plastic. Deze rackets veren niet, en zorgen dus voor meer geluid dan een traditioneel tennisracket. Deze combinatie van de glazen wanden met de rackets zorgen voor veel omwonenden van een padelbaan voor geluidoverlast. Hierdoor is het tegenwoordig ook een veelbesproken onderwerp.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Over het onderwerp padelbanen is veel te doen in de media omdat veel omwonenden van padelbanen klagen over geluidoverlast. De padelkooien fungeren als een soort klankkast door de weerkaatsingen. Het wordt gespeeld door meerdere spelers en op een kleiner veld, dit resulteert in een geluid dat soms van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat duurt. Het gaat hier dus om een continu geluid en is voor de omwonenden dan ook niet te vergelijken met het geluid afkomstig van een tennisbaan. Padelbanen bevinden daarentegen juist veelal op of in de buurt van tennisbanen omdat de sport erop lijkt en omdat een tennisbaan makkelijk veranderd kan worden naar een padelbaan.

Welke regels gelden er nu voor een padelbaan?

Padelbanen vallen, net als tennisbanen, onder het Activiteitenbesluit. In dit Activiteitenbesluit zijn voorwaarden gesteld aan het toegestane geluidniveau bij activiteiten. Voor padelbanen gelden dezelfde regels als voor tennisbanen, namelijk een afstand van 50 meter van woningen. Deze regels zijn te vinden in de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG). Deze richtlijn wordt vaak gehanteerd bij de vergunningverlening van padelbanen. De Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) stelt echter dat er minstens 200 meter tussen een padelbaan en woning zou moeten zitten en komt daarom met een eigen handreiking. De NSG wil dat gemeentes deze handreiking gaan gebruiken bij de vergunningverlening voor padelbanen.

Om zeker te zijn dat een padelbaan voldoet aan wettelijke geluideisen en om ervoor te zorgen dat de padelbaan geen overlast veroorzaakt bij de omwonenden, moet er bij de realisatie van de meeste padelbanen een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de geluidbelasting van padelbanen op de directe omgeving ervan.

Interesse na het lezen van deze pagina?