Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Akoestisch onderzoek kinderdagverblijf

Is akoestisch onderzoek benodigd vanuit de gemeente voor de realisatie of uitbreiding van uw kinderdagverblijf? Wij van Valersi kunnen de geluidbelasting op de omgeving van een kinderdagverblijf voor u uitvoeren. 

Het geluid van kinderen die buitenspelen. Iedereen kent het maar als je naast een basisschool of kinderdagverblijf woont, kan dit op lange termijn resulteren in overlast. Het geluid van spelende kinderen kan vooral in stedelijke gebieden voor overlast zorgen. Het stemgeluid van de kinderen reflecteert tegen de gevels en het kan een effect van een klankkast krijgen in de omgeving van het kinderdagverblijf.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Volgens de Wet Geluidhinder dient een kinderdagverblijf aangemerkt te worden als een geluidgevoelig object. Dit houdt in dat het kinderdagverblijf beschermd dient te worden tegen geluid. De locatie van een kinderdagverblijf is daarom belangrijk, de kinderen moeten beschermd worden tegen geluid en dergelijke. Tegelijkertijd kan een kinderdagverblijf

Bestemmingsplan wijziging

Een kinderdagverblijf moet vastgelegd worden in een bestemmingsplan. De gemeente houdt rekening met de locatie van een kinderdagverblijf omdat de kinderen beschermd moeten worden tegen geluid. Daarentegen kan het verkeer van kinderen die gehaald en gebracht worden en het geluid van spelende kinderen overlast geven op de omgeving.

Wanneer een kinderdagverblijf niet past in een bestaand bestemmingsplan, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of er dient een omgevingsvergunning afwijken te worden verleend. Indien het bestemmingsplan wordt gewijzigd, moet de organisatie rekening houden met de geluidbelasting van de kinderdagverblijf. Akoestisch onderzoek brengt relevante geluidbronnen voor de betreffende bestemming in kaart. Mogelijk relevante geluidbronnen kunnen het geluid van wegen, spoorwegen of industrie zijn. Bij de bepaling van geluidniveau van een kinderdagverblijf, wordt het stemgeluid van spelende kinderen buiten beschouwing gelaten.

Het activiteitenbesluit stelt dat stemgeluid van kinderen op onverwarmd en onoverdekt terrein  dat bij een kinderopvang hoort, buiten beschouwing mag blijven. Het maatschappelijk belang van kinderdagverblijven en basisscholen dient prioriteit te hebben, buitenspelen is namelijk essentieel voor de ontwikkeling voor kinderen.

Interesse na het lezen van deze pagina?