Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Omzettingsvergunning Amsterdam

Omzettingsvergunning Amsterdam

Dat er in Amsterdam woningnood heerst is geen nieuws. Vooral voor jongeren en studenten is het bijna onmogelijk om een kamer, appartement of studio te vinden in de populaire hoofdstad. Huiseigenaren spelen slim in op dit gebrek aan woonruimtes en delen huizen op in verschillende ruimtes of kamers. Maar let als huiseigenaar wel op: het inrichten van een woning voor kamerverhuur is verboden zonder een zogeheten onttrekkingsvergunning. U onttrekt namelijk een woning aan de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam en dit is zonder onttrekkingsvergunning (in de volksmond een omzettingsvergunning genoemd) niet toegestaan.

De gemeente Amsterdam stelt strenge eisen om zo’n vergunning te verkrijgen. Eén belangrijke voorwaarde die gesteld wordt is dat de onttrokken ruimte moet voldoen aan strenge geluidseisen en beschikt over de juiste geluidsisolatie. Valersi voert geluidsonderzoeken uit, adviseert u over de isolatie en zorgt ervoor dat u weet wat u moet doen om aan de gestelde geluidseisen te voldoen.

Huidige situatie omzettingsvergunning Amsterdam

In Amsterdam blijkt er momenteel op 12.000 adressen sprake te zijn van woningdelen, maar hiervoor zijn nog maar 632 onttrekkingsvergunningen aangevraagd. Veel huiseigenaren proberen op creatieve manieren te voorkomen dat ze een omzettingsvergunning aan hoeven te vragen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van schijnconstructies, waarin ze een hoofdhuurder aanwijzen die alle huurkosten betaalt en dit zelf in rekening mag brengen bij zijn ‘onderhuurders’. Door het toepassen van dergelijke (verboden) constructies, ontlopen de eigenaren de vergunningplicht en hoeven ze geen kosten te maken voor bijvoorbeeld een geluidsonderzoek en eventuele extra geluidsisolatie.

Strengere controles omzettingsvergunning gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam is op de hoogte van de problemen en hebben aangekondigd dat ze meer handhavers in gaan zetten en proactiever gaan controleren. Zij gebruiken de inschrijvingen in de Gemeentelijke Basisadministratie hiervoor. Eigenaren die aan kamerdelen doen zonder een omzettingsvergunning staan hoge boetes te wachten. Hieronder een tabel uit de verordening van de gemeente Amsterdam met de bijbehorende boetebedragen.

Geluidsonderzoek laten uitvoeren 

Eén van de voornaamste eisen die gesteld worden voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning is dat de onttrokken ruimte voldoende geluidsisolatie heeft. Om de huidige situatie met betrekking tot de geluidswering in kaart te brengen, voeren wij een geluidsonderzoek uit. Afhankelijk van de bouw en de woonsituatie doen we dit door middel van berekeningen aan de hand van bouwtekeningen of we voeren geluidsmetingen op locatie uit. Wij kennen de eisen die de gemeente Amsterdam stelt en kunnen aan de hand van onze berekeningen/metingen, analyseren of u aan de geluidseisen voldoet en wanneer dit niet het geval is een advies voor geluidsisolatie uitbrengen.

Wat kost een geluidsplan voor een omzettingsvergunning?

De kosten voor een geluidsplan hangen in eerste instantie af van het aantal kamers. Meer kamers betekent dat we meer berekeningen moeten maken. Wanneer we gebruik kunnen maken van enkel bouwtekeningen voor het analyseren van de situatie en dus niet op locatie hoeven meten, zullen de kosten lager uitvallen. We werken met standaard prijspakketten waarbij we afhankelijk van uw situatie een aanbod op maat kunnen maken.

Valersi weet hoe het hoort!

Wij zijn de specialist in het uitvoeren van geluidsonderzoeken. We voeren veel geluidsonderzoeken uit in Amsterdam en weten precies welke geluidseisen de gemeente stelt voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning. Wilt u een geluidsonderzoek laten uitvoeren of hebt u nog vragen voor ons? Neem dan gerust contact op.

Interesse na het lezen van deze pagina?