Strengere controles door gemeentes op omzettingsvergunningen

Het is opletten geblazen voor huiseigenaren in Amsterdam. Al sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe, strengere regels met betrekking tot het opdelen van woonruimtes voor verhuur. Huiseigenaren die aan dit zogeheten ‘woningdelen’ doen, moeten een omzettingsvergunning aanvragen waarin ze onder andere moeten voldoen aan strenge eisen voor geluidsisolatie. Een paar maanden geleden heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam de nieuwe regels geëvalueerd, waarin werd geconcludeerd dat huiseigenaren de nieuwe regels proberen te omzeilen en veelal niet voldoen aan de vergunningsplicht. De gemeente geeft aan dat ze consequenter en proactiever gaan controleren.

De huidige stand van zaken

De cijfers liegen er niet om – in een artikel in het Parool is te lezen dat er in Amsterdam op 12.000 adressen sprake is van woningdelen, maar dat hiervoor nog maar 632 vergunningen zijn aangevraagd. De huiseigenaren proberen op allerlei slimme manieren te voorkomen dat ze een omzettingsvergunning hoeven aan te vragen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van schijnconstructies, waarin ze een hoofdhuurder aanwijzen die alle huurkosten betaalt en dit zelf in rekening mag brengen bij zijn ‘onderhuurders’ – die bij voorkeur ook nog op een ander adres ingeschreven staan. Zo ontlopen de huiseigenaren de vergunningsplicht en hoeven ze bijvoorbeeld geen kosten te maken voor eventuele extra geluidsisolatie.

Actievere controles

Alhoewel de situatie in Amsterdam wel erg extreem is, zien we het ‘aan de laars lappen’ van de regels met betrekking tot woningdelen overal in het land terug. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten zal de controle hierop (en terecht) alleen maar toenemen. Zo heeft de gemeente Amsterdam al aangekondigd dat ze meer handhavers in gaan zetten en proactiever gaan controleren. En de boetes voor de huiseigenaren zonder omzettingsvergunning liegen er niet om, deze lopen in de duizenden euro’s.

0