Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aanvragen

Valersi helpt u graag bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hiervoor bundelen wij onze krachten en ervaring met onze partners. Resultaat is een vergunningsaanvraag, met indien nodig een ruimtelijk plan in de wettelijk voorgeschreven standaard, zodat de gemeente alleen de inspraakprocedure hoeft te verzorgen. Ik wil een vergunning aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen zijn integrale vergunningen die veelal nodig zijn om:

– te (ver)bouwen
– een woonbestemming te krijgen
– een bedrijf te mogen starten of wijzigen

Ruimtelijke afwegingen

Ruimtelijke afwegingen worden tegenwoordig in omgevingsvergunningen meegenomen. Om een ruimtelijke afweging te kunnen maken is inzicht nodig in de aspecten duurzaamheid, archeologie, bodem, lucht, geluid, water, flora en fauna, de verkeer aantrekkende werking en de financiële uitvoerbaarheid.

Projectomgevingsvergunning
Een bijzondere omgevingsvergunning is de projectomgevingsvergunning. Een projectomgevingsvergunning heeft geen kaderstellend karakter en het bestemmingsplan wordt niet herzien. Het is een eenmalige beschikking. Dus: wilt u in de toekomst uitbreiden of veranderen? Dan zal opnieuw een projectomgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

Maar dit doet Valersi ook nog!
vergunningen, milieueffectrapportages, verkeerstellingen, geluidsonderzoek in verschillende werkgebieden, deskundigenbericht geluidskwesties