Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Bouwfysica

(Foto: De bovenstaande foto toont met kleuren het verschil in warmte aan tussen de muren en de naden. Niet alleen tocht, maar ook een slechte geluidsisolatie waren de basis van een geschil tussen opdrachtgever en aannemer.)

Bouwfysica

Onze bouwfysicus onderzoekt tijdens zijn werk naast de geluidswering van de binnen- en buitengevels, ook de galm, warmteweerstand en ventilatievoorzieningen. Hij geeft ook adviezen over  aspecten als licht, warmte, lucht en vocht in het gebouw ter voorkoming van vochtschade, een slecht thermisch en akoestisch comfort, of over andere klachten met betrekking tot het binnenmilieu. Bij de advisering neemt hij mee dat alle natuurlijke invloeden van buiten en binnen worden opgelost in de gebouwconstructies, door de juiste materialen en constructieopbouw te kiezen. Samengevat zorgen de adviezen van de bouwfysicus voor gezonde, veilige, energiezuinige en comfortabele gebouwen.

Akoestisch ruimteontwerp

Door middel van ervaring en een akoestisch 3D-programma (Catt Acoustic) kunnen wij uitstekend adviseren om ruimten akoestisch optimaal te ontwerpen, zoals collegezalen, auditoria, kantoortuinen, kerkzalen e.d. Naast de nagalmtijd zijn ook andere akoestische parameters van belang, zoals spraakverstaanbaarheid, zichtlijnen, indeling, volume, het geluidniveau van het achtergrondlawaai en de positie van reflecterende en absorberende vlakken.

Het geluid van de technische installaties kan ook bij het onderzoek worden betrokken. Het geluidsniveau in verblijfsruimten vanwege technische installaties is bijvoorbeeld van belang bij een kerk. Een kerk vraagt om een goede spraakverstaanbaarheid en de verwarming en ventilatie moet ook bij een volle kerk niet storend zijn. Bij de hoogste prestaties van de luchtbehandelingsinstallatie mag de installatie niet teveel geluidoverlast veroorzaken. Wij berekenen het geluidsniveau vanwege de luchtbehandelingsinstallatie op de plaats van de aanwezigen. Wij berekenen de te verwachten geluidsniveaus op verschillende plaatsen in de ruimte en geven advies om zo nodig de galm in de ruimten te verminderen. Door de nagalm te verminderen wordt ook de spraakverstaanbaarheid verbeterd.

De aanwezige geluidsbronnen buiten het gebouw, bijvoorbeeld (spoor)weg-, industrie- of vliegtuiglawaai maken het nodig de geluidswering van de gevels te kennen. Door geluidsmeting of met een simulatiemodel kunnen wij deze geluidwering bepalen. De samenstelling van de gevel, maar ook de indeling van de ruimten zijn daarvoor van belang.
Bij renovatie van scholen worden de koelinstallaties vanwege ruimtegebrek vaak op het dak geplaatst.Omdat scholen vaak in een woonwijk zijn gelegen, is geluidsoverlast te verwachten. De geluidsuitstraling van de nieuwe installaties naar de omgeving mag niet meer bedragen dan wettelijk voorgeschreven. Wij berekenen de geluidsbelasting bij de gevels van de omliggende woningen en geven advies over de manieren waarop het geluidsniveau te verlagen is.