Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Apparatuur en software

Onze meetapparatuur en rekensoftware

Om betrouwbare geluidsmetingen te kunnen doen, is hoogwaardige uitrusting onontbeerlijk. Wij van Valersi beschikken dan ook over de meest geavanceerde meetapparatuur en rekensoftware. Naast investering in onze mensen, investeren wij ook voortdurend in onze apparatuur en software zodat deze voldoen aan de laatste eisen.

Apparatuur

‘Zonder de juiste apparatuur ben je nergens’. Dat begrijpen wij maar al te goed. Wij hebben dan ook diverse geluidsmeters en ruisbronnen, voorversterkers, geluidanalyzers, microfoons, een langdurig meetsysteem en een hamerapparaat voor ons bouwkundig onderzoek in huis. En als het nodig is kunnen wij u ook voorzien van hoogwaardig verkeerstelapparatuur.

Interesse na het lezen van deze pagina?

Verkeerstellingen

Wij hebben de beschikking over een 100 telslangen. Aan de hand hiervan brengen wij in kaart wat de rijrichting van een voertuig is, de snelheid, welk voertuigcategorie het betreft en het tijdstip waarop het betreffende voertuig passeert. Maar wij kunnen ook kentekenplaatonderzoek uitvoeren en de woonwijk vaststellen waar het voertuig is ingeschreven.

Langdurig geluid meten – objectieve registratie en beoordeling

Ons langdurig meetsysteem draagt zorg voor een betrouwbare registratie en meting van geluiden waardoor vervolgens een objectieve beoordeling van de ervaren hinder kan plaatsvinden. De verkregen resultaten kunnen hierbij mogelijk als bewijslast dienen binnen een gerechtelijke procedure.
Ook zetten wij het systeem in bij evenementen. Vanaf meerdere decentrale locaties kan de geluidsuitstoot gemonitord worden waarmee aangetoond kan worden dat aan grenswaarden op het gebied van geluidsvoorschriften wordt voldaan. Ook vindt er automatisch een melding plaats als grenswaarden worden overschreden wat direct ingrijpen mogelijk maakt.

Software

Wij gebruiken diverse rekenprogramma’s voor ons onderzoek naar industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai. Aan de hand van programma’ zoals CATT- acoustics, Geomilieu en WinHavik en diverse applicaties van BINK, voeren wij onze berekeningen op onder andere het gebied van geluidwering gevels, galmberekeningen en ventilatie uit.

Interesse na het lezen van deze pagina?