Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Nieuwbouw & Renovatie

Aan deze pagina wordt gewerkt

Bij nieuwbouw en renovatie moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, ontstaat vaak geluidsoverlast door geluid van buiten of van buren. In het bouwbesluit is vastgesteld dat buitengevels van een verblijfsgebied een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB moeten hebben. Dit basisvoorschrift geldt voor woningen, de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, de gezondheidszorgfunctie en de onderwijsfunctie. Op grond van dit basisvoorschrift wordt in het verblijfsgebied bescherming geboden tegen normaal omgevingsgeluid. Vanwege specifieke omstandigheden kan blijken dat een hogere karakteristieke geluidwering noodzakelijk is.

Met behulp van een contactgeluid-generator, ook wel hamer apparaat genoemd, kunnen wij bepalen of de geluidbinnenwaarden binnen uw woning (te) hoog zijn. Samen met onze bouwfysicus kunnen we de oorzaak hiervan achterhalen en oplossingen vinden.

 

hamerapparaat
Interesse na het lezen van deze pagina?