Geluidbureau Valersi. Zo hoort het!

Deelname Sanering Geluidonderzoek

Deelnameformulier Geluidwering Gevels

Gemeente Oldenzaal

 

Als wij van u het onderzoek mogen uitvoeren is het nodig dat wij ook met anderen uw gegevens delen. Wij zullen op een verantwoordelijke manier met uw gegevens omgaan conform de AVG. Lees: www.valersi.nl/privacy