Verhuurdersvergunning in Rotterdam een feit

De maat is vol voor de gemeente Rotterdam: er wordt een verhuurdersvergunning ingevoerd. Dit doet de gemeente om een einde te maken aan de misstanden op de particuliere verhuurmarkt. De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 januari 2021. In de wijk Carnisse – waar veel problemen op de verhuurdersmarkt zijn – wordt gestart met een pilot met nieuwe regels, die zeer waarschijnlijk daarna voor de gehele stad gaan gelden.

Misstanden voorkomen

Met de invoering van de verhuurdersvergunning wil de gemeente misstanden op ...

Verder Lezen →
0

Geluidshinder: een subjectief begrip of toch te meten?

Mensen die bij elkaar in de buurt wonen horen elkaar: spelende kinderen, een stofzuiger of een blaffende hond. Het overgrote deel van de mensen ervaren deze geluiden niet als hinderlijk – het ‘hoort erbij’. Maar soms worden geluiden van buren, omwonenden of andere omgevingsgeluiden wel als overlast ervaren. En in sommige gevallen is dit zonder twijfel terecht: denk aan buren die tot diep in de nacht luide muziek afspelen. Maar vaak is de scheidslijn tussen wat wel of niet als ...

Verder Lezen →
0

Het aantal burenruzies blijft stijgen – geluidsoverlast meest genoemde oorzaak

Uit een uitvoerig onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat het aantal burenruzies in ons land blijft stijgen – met 7% t.o.v. 2017. Met als meest genoemde oorzaak: geluidsoverlast. Worden we met het jaar minder tolerant? Of zijn er andere redenen te noemen? En wat kunnen we eigenlijk doen tegen (geluids)overlast van de buren?   

Oorzaak van de stijging

Nee, het lijkt er niet op dat we ineens met z’n allen minder tolerant worden. De groei van de steden – ...

Verder Lezen →
0

Strengere controles door gemeentes op omzettingsvergunningen

Het is opletten geblazen voor huiseigenaren in Amsterdam. Al sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe, strengere regels met betrekking tot het opdelen van woonruimtes voor verhuur. Huiseigenaren die aan dit zogeheten ‘woningdelen’ doen, moeten een omzettingsvergunning aanvragen waarin ze onder andere moeten voldoen aan strenge eisen voor geluidsisolatie. Een paar maanden geleden heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam de nieuwe regels geëvalueerd, waarin werd geconcludeerd dat huiseigenaren de nieuwe regels proberen te omzeilen en veelal niet ...

Verder Lezen →
0

Geluid door scheepswerven

Scheepswerven produceren veel geluid. Hoge piekgeluiden die soms ontstaan op grote hoogte kunnen hoge geluidsniveaus veroorzaken bij omliggende woningen. Wij brengen de geluidsbronnen in beeld en zoeken naar oplossingen. Vaak worden elders al oplossingen toegepast voor een soortgelijk probleem. Ter plaatse kan worden gekeken hoe deze oplossingen in het arbeidsproces kunnen worden ingebouwd.
Belangrijk is het contact met de omwonenden. Je brood verdienen ten koste van de buren geeft problemen. Ook kunnen de buren niet eindeloos doorgaan met klagen wanneer ...

Verder Lezen →
0

Windmolens op Vlieland

Vlieland krijgt (nok) windturbine

De energie-neutrale woning aan de Middenweg (nummer 23) krijgt volgende week woensdag 7 oktober 2015 een Ridge Blade (nokwindturbine) op het dak. De Ridge Blade is een soort schoepenrad dat in de lengte over de nok van het huis wordt geplaatst. Het wordt zo geplaatst dat het op een gedeelte van de woning lijkt.

De Ridge Blade levert energie op andere momenten dan de zonnepanelen. Die twee vullen elkaar aan en dat helpt weer om de pieken ...

Verder Lezen →
0

Gemeente Son en Breugel wil bewoners uitkopen vanwege meningsverschil geluidsoverlast

De bewoners van Torenstraat 5 voeren al jarenlang allerlei juridische procedures tegen de gemeente vanwege overlast van evenementen in het centrum. Ze ergeren zich vooral aan het geluid en geparkeerde auto’s in hun straat. De gemeente wil een juist een levendig centrum en de raad stelde daarvoor in het voorjaar een nieuw bestemmingsplan vast. Tegen dat besluit hebben de bewoners van het pand beroep aangetekend bij de Raad van State die hierover op 1 september een zitting hield.

De gemeente wil ...

Verder Lezen →
0

Energieopwekkende geluidsschermen

In ‘s-Hertogenbosch is begonnen met een praktijktest met energieopwekkende geluidsschermen (SONOB). Gedurende een jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met zonnecellen die zijn geïntegreerd in geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke praktijktest – op ware grootte – met uiteenlopende soorten zonnecellen en -panelen plaatsvindt.

De praktijktest van het SONOB-project (Solar Noise Barriers) geeft beter inzicht in de hoeveelheid elektriciteit die semi-transparante geluidsschermen opwekken onder verschillende omstandigheden. De resultaten ...

Verder Lezen →
0

Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz

Gisteren (21 mei 2015) is de nota naar aanleiding van het nader verslag verzonden aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is een tweede nota van wijziging ingediend. Daarin zijn onder meer extra waarborgen voor experimenten en participatie opgenomen. Hiermee komt de regering tegemoet aan de voornaamste zorgen en wensen die in de Tweede Kamer leven.

Inhoudelijke sturing versterkt
Door het opnemen van vier belangrijk Europese milieubeginselen wordt meer inhoudelijke richting gegeven aan de omgevingsvisies van gemeenten, provincies en het Rijk. In een omgevingsvisie ...

Verder Lezen →
0

‘Het woord bedrijf komt in de Omgevingswet niet voor’

Ondernemers zijn, naast burgers, de belangrijkste gebruikers van de Omgevingswet. Voor hen moeten de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter worden. Toch komt het woord “bedrijf” in de hele Omgevingswet niet voor. Onbegrijpelijk vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze pleiten voor een apart hoofdstuk Bedrijven in de wet.

Tweede vragenronde

De ondernemerskoepels hopen dat de Tweede Kamerfracties hier bij de regering op aandringen. Die buigen zich op dit moment over de conceptwet en de antwoorden die zij kregen op ruim ...

Verder Lezen →
0