Gemeente Son en Breugel wil bewoners uitkopen vanwege meningsverschil geluidsoverlast

De bewoners van Torenstraat 5 voeren al jarenlang allerlei juridische procedures tegen de gemeente vanwege overlast van evenementen in het centrum. Ze ergeren zich vooral aan het geluid en geparkeerde auto’s in hun straat. De gemeente wil een juist een levendig centrum en de raad stelde daarvoor in het voorjaar een nieuw bestemmingsplan vast. Tegen dat besluit hebben de bewoners van het pand beroep aangetekend bij de Raad van State die hierover op 1 september een zitting hield.

De gemeente wil een uitspraak van de Raad van State niet afwachten en heeft na vele bemiddelingspogingen vorige week een eindgesprek gehad met de bewoners. Omdat de gemeente niet kon instemmen met door de bewoners ingebrachte verbeterpunten (minder evenementdagen, vroegere eindtijden, minder geluid, betere handhaving), is een eindbod gedaan om de bewoners uit te kopen.

Voor meer informatie zie: binnenlandsbestuur.nl/klagersuitkopen

Wij vinden deze manier van handelen jammer omdat op deze manier een bron van nieuwe jurisprudentie aangaande evenementen verloren gaat.

0