Geluid door scheepswerven

Scheepswerven produceren veel geluid. Hoge piekgeluiden die soms ontstaan op grote hoogte kunnen hoge geluidsniveaus veroorzaken bij omliggende woningen. Wij brengen de geluidsbronnen in beeld en zoeken naar oplossingen. Vaak worden elders al oplossingen toegepast voor een soortgelijk probleem. Ter plaatse kan worden gekeken hoe deze oplossingen in het arbeidsproces kunnen worden ingebouwd.
Belangrijk is het contact met de omwonenden. Je brood verdienen ten koste van de buren geeft problemen. Ook kunnen de buren niet eindeloos doorgaan met klagen wanneer aan de geluidsnormen wordt voldaan. Een goede verstandhouding en afspraken zijn daarom nodig. Soms is het zelfs nodig woningen een andere functie te geven of een gedeelte van een bedrijf anders te gebruiken. In dat proces hebben we goede ervaringen met onderhandelaars/taxateurs die in het uiterste geval kunnen helpen met een nieuwe duurzame oplossing. Geluidsproblemen oplossen is onze missie. Ook wanneer de rechter om een beslissing gevraagd moet worden zijn wij erbij om u te helpen.
Onze klanten zijn scheepswerven, maar ook omwonenden die een duurzame oplossing willen voor hun probleem.

0