Energieopwekkende geluidsschermen

In ‘s-Hertogenbosch is begonnen met een praktijktest met energieopwekkende geluidsschermen (SONOB). Gedurende een jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met zonnecellen die zijn geïntegreerd in geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke praktijktest – op ware grootte – met uiteenlopende soorten zonnecellen en -panelen plaatsvindt.

De praktijktest van het SONOB-project (Solar Noise Barriers) geeft beter inzicht in de hoeveelheid elektriciteit die semi-transparante geluidsschermen opwekken onder verschillende omstandigheden. De resultaten worden gebruikt om toekomstige toepassing, en de economische en technische haalbaarheid van energieopwekkende geluidsschermen in kaart te brengen. Het project levert een bijdrage aan verdere doorontwikkeling van energieopwekkende geluidsschermen en het op grote schaal kunnen plaatsen ervan in de openbare ruimte. Op dit moment staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs de Nederlandse spoor- en snelwegen.

De twee geluidsschermen die in de praktijktest worden gebruikt zijn ieder 5 meter breed en 4,5 meter hoog en bevatten verschillende zonnecellen- en panelen. Ook praktische zaken zoals vandalismebestendigheid en onderhoud maken onderdeel uit van de test. Door de test in de openbare ruimte uit te voeren, wordt de ontwikkeling versneld en levert deze waardevolle resultaten op die niet verkregen kunnen worden in een laboratorium.

 

 

 

 

 

 

Bron en meer meer info: http://geluidnieuws.nl/n/solar.html

 

0